Our sky

Thinking means getting to the truth and calm

Our sky

Thinking means getting to the truth and calm

طبقه بندی موضوعی

بایگانی

آخرین مطالب

  • ۱۰ آبان ۹۶ ، ۱۰:۱۲ تقرب
  • ۰۳ آبان ۹۶ ، ۱۸:۳۱ محبت

پیوندهای روزانه

۲ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

亲爱的你好
你很好
我也没事
你有没有想过自己?
亚当很奇怪
太奇怪了
你从哪里来的?
它到哪里去了
们创造了吗?
看到雪人
谁造雪人?
雪人已经演变了?
还是他创造了他?
你怎么想?
看世界
这很规律
太漂亮了
我想我有一个创造者
你好吗?#世界 #银河 顺序   温柔  #雪人  #河  #葡萄干  #云   #雨  #雪  #秋天  冬天  #思  #沙漠  #森林  #日期   #石榴  #茉莉花 #花 #公园 #山 #平原 #考 #数学

rahro manzele eshgh
۲۴ دی ۹۶ ، ۱۰:۱۹ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر

你好我的朋友
希望你没事
们喜欢生活中的人们
我也这样做
我非常爱这个绅士
亲切
非常好的道德
这是非常有知识的
你看到你的笑声吗?
爱他


      #花  好的  #山  #海  #美女  #天空#雨  #晒日光浴  #春天  露水 
 
  #我  #你  天堂#  笑#  妈妈  #月光  #个月  课程  #学校  #森林  #河  #首    农民  #蝴蝶  #草#南丁格  #村庄  #日落

rahro manzele eshgh
۲۳ دی ۹۶ ، ۱۳:۴۱ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر